JÁNOSHÁZA
Szent Imre Katolikus Ált. Iskola

A jánosházi Szent Imre Katolikus Általános Iskola fentartója, a Szombathelyi Egyházmegye, az intézmény színvonalának emelése, kínálatának bővítése érdekében új épületben szaktantermek kialakítását tervezte. A kivitelezési munkálatokkal a megrendelő cégünket bízta meg, amelyek az alapozási munkálatokkal, 2021.04.28.-án el is kezdődtek. A közel 1000 m2 alapterületű, egyszintes intézményben 40 helyiség került kialakításra, úgy, mint könyvtár, fejlesztőterem, gyógytestnevelés számára kialakított erőnléti terem, többfunkciós terem, szaktantermek, valamint ezek kiszolgáló létesítményei ( vizesblokkok, szertárak, öltözők, közlekedők). A kültéren kiépítésre került az új csapadékvíz elvezető rendszer, majd térkőburkolattal ellátott járdák és pakoló készült, kerékpár tárolóval. A kivitelezési munkálatokat cégünk előre meghatározott ütemterv szerint, a szerződésben vállalt 10 hónapos határidővel teljesítette, így azt 2022.02.28.-án, egy nívós átadási ünnepség után átadta a jánosházi diákok számára.

CSORNA
bölcsőde

Zöldmezős beruházással megvalósuló , 56 férőhelyes bölcsőde építését kiviteleztük Csornán....

Read More